Ini adalah perkara-perkara yang perlu disemak oleh panel Jawantakuasa kelulusan bagi memproses dan meluluskan permohonan:

 TUJUAN

 Untuk memberi insentif kepada kontraktor/konsultan untuk menggunakan BIM dalam projek.

 SYARAT – SYARAT UTAMA PERMOHONAN (KONTRAKTOR/KONSULTAN)

Pemohon perlu memberikan bukti bagi memenuhi syarat permohonan yang berikut:

 1. Syarikat berdaftar di Malaysia;
 2. Memenuhi taraf SME;
 3. Terlibat secara langsung dengan projek pembinaan yang menggunakan BIM; dan
 4. Pengesahan projek pembinaan yang menggunakan BIM.

 DOKUMEN DIPERLUKAN BAGI PERMOHONAN (KONTRAKTOR/KONSULTAN)

 Berikut adalah dokumen sokongan yang perlu disediakan oleh pemohon untuk memohon Skim Insentif BIM: 

 1. Mengisi borang permohonan;
 2. Menyediakan dokumen dan diperakui sah oleh Setiausaha Syarikat atau Pengarah Syarikat:
  • Salinan sijil SSM yang diperakui SAH;
  • Salinan laporan tahunan kewangan tahun sebelum (Rujuk Jadual 1);
  • Tiga (3) bulan caruman KWSP (Rujuk Jadual 1);
  • Salinan sijil CIDB yang diperakui SAH sekiranya kontraktor;
  • Surat tawaran kerja semasa yang menyatakan projek BIM serta surat pengesahan daripada pelanggan; dan
 3. Maklumat tiga (3) personel yang sesuai dan berkelayakan.
 4. Definasi SME:
KATEGORI KECIL SEDERHANA
Perkhidmatan dan Sektor Lain Jualan tahunan daripada RM300,000 hingga kurang daripada RM3 juta ATAU daripada 5 hingga kurang daripada 30 pekerja. Jualan tahunan daripada RM3 Juta hingga tidak melebihi RM20 juta ATAU daripada 30 hingga tidak melebihi 75 pekerja.

Jadual 1

KEPUTUSAN PERMOHONAN 

 1. Keputusan permohonan mengambil masa selama empat belas (14) hari waktu bekerja;
 2. Surat tawaran akan dikeluarkan sekiranya permohonan berjaya;
 3. Jawatankuasa akan menilai permohonan berdasarkan syarat permohonan yang ditetapkan; dan
 4. Jawatankuasa berhak untuk mempertimbangkan permohonan yang wajar.